Styrelsen

Ordförande

Erik Krook

 

Sekreterare

 ---------------

 

Kassör

 --------------------------

 

 

 

 

Ledamöter 

 

 

 

 ------------------

 

 

Björn Stensson

 

 

 ----------------

 

 

Håkan Karlsson

 

 

Ulf Olsson

 

Suppleanter

 

 

 

Georg Preibe

 

 

 ----------------

 

 

 

 

Miljöansvarig

 

 

 

Per Eriksson

 

 

 

 

 

 Kontakta hamnchef 0703695577

Kontakta hamnchef

0703695577

© 2018 Adam Brattström och Nils Johansson

Sök